konfigurátor výrobkov
  • utorok | 30.november 2021
  • | dnes: Ondrej, Andrej
  • | zajra: Edmund

Ostatné výrobky - detailná špecifikácia

OSTATNÉ

rodinny dom bytovy dom ostatné

Elektronický snímač zaplavenia ESH-Z a Elektronický snímač hladiny ESH-H

naspäť ...

Elektronický snímač zaplavenia ESH-Z

Použitie: Elektrické zariadenie ESH-Z slúži na spínanie alebo rozpínanie elektrických obvodov pri zaplavení elektród kvapalinou, pokiaľ kvapalina nepôsobí agresívne na materiál elektród, ponorených v tejto kvapaline. Zariadenie je vhodné na signalizáciu výskytu kvapaliny v okolí elektród. Vyrába sa v dvoch vyhotveniach: pre napájanie 12V/50Hz a 230V/50Hz

Elektronický snímač hladiny ESH-H

Použitie: Elektrické zariadenie ESH-Z slúži na spínanie alebo rozpínanie elektrických obvodov pri zaplavení elektród kvapalinou, pokiaľ kvapalina nepôsobí agresívne na materiál elektród, ponorených v tejto kvapaline. Zariadenie je vhodné na signalizáciu výskytu kvapaliny v okolí elektród. Vyrába sa v dvoch vyhotveniach: pre napájanie 12V/50Hz a 230V/50Hz


CELKOVÉ/MESAČNÉ/DENNÉ/ONLINE prístupy od 1.2.2011