konfigurátor výrobkov
 • utorok | 25.január 2022
 • | dnes: Gejza
 • | zajra: Tamara

Dispečerský systém riadenia

Dispečerské ovládanie umožňuje dialkový náhľad a vykonanie úpravy v jednotlivých parametroch technológie na riadiacom systéme.
Možnosti daného systému:


 • dialkový náhľad a vykonanie zásahov do technológie ako zmenou príslušných parametrov regulátora, tak aj zmenou jednotlivých časových plánov
 • zobrazenie schém a trendov (jednotlivé namerané hodnoty v časovom diagrame) z technologických procesov
 • zobrazenie aktuálnych / historických stavov a porúch, odpočet hodnôt z meračov tepla
 • zasielanie poruchových stavov formou SMS, E-MAIL
 • prístup na technologické schémy a trendy cez INTERNET / INTRANET
 • zobrazenie technologických schém a trendov na MOBILNÝCH zariadeniach
 • exporty meraných veličín do formátu EXCELL / WORD na ďalšie spracovanie
 • využitie pre ľubovolné riadenie technológii: napr.: kúrenárske a chladiace systémy, výmenníkové stanice, vodárne, bazény,...
pmsystemintegrator

Ukážky aplikácií dispečerského systému:

pozn.: použitý SCADA/HMI systém PROMOTIC firmy MICROSYS s.r.o.


CELKOVÉ/MESAČNÉ/DENNÉ/ONLINE prístupy od 1.2.2011