konfigurátor výrobkov
  • utorok | 30.november 2021
  • | dnes: Ondrej, Andrej
  • | zajra: Edmund

Omos 15 - detailná špecifikácia

OMOS 15

setrny k prirodnym zdrojom rodinny dom bytovy dom omos 15

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu a riadenie techn.procesov, predovšetkým teplárenských. Umožňuje reguláciu a riadenie plynových kotolní alebo výmenníkových staníc, zónové regulácie obytných resp.prevádzkových priestorov.

naspäť ...

Svojím technickým usporiadaním je použiteľný aj na riadenie teplárenských technologických celkov a pod. Svojou univerzálnosťou je vhodný tiež pre sekvenčné riadenie technologických procesov.

V teplárenstve zaručuje OMOS kvalitnú a ekonomickú reguláciu vykurovacích sústav pri podmienke zaručenia požadovanej tepelnej pohody, zaručuje optimálny pracovný režim kotlov a automatické nastavovanie žiadanej teploty kúrenia v týždennom časovom režime podľa želania užívateľa. Každý okruh ÚK môže mať samostatne nastavenú ekvitermickú krivku a týždenný časový program.

Regulačný systém svojim modulárnym usporiadaním obslúži potrebný počet regulačných obvodov. Výhodou je súčasná nezávislá regulácia viacerých okruhov umožnená tým, že každý modul je vybavený vlastným procesorom a účelovo zameraným programom podľa danej technológie. Ich súčinnosť zabezpečuje spoločná riadiaca jednotka, vybavená displejom a ovládacími prvkami.
Riadiaca jednotka je vybavená sériovým rozhraním RS232 pre pripojenie na dispečerský počítač a dvoma sériovými kanálmi RS485 pre komunikáciu s pripojenými modulmi a inými periférnymi zariadeniami napr. meračom tepla, plynu, frekvenčným meničom a pod.

*OMOS je vývojovým pokračovaním výrobnej rady SOFTCONTROL I/II/III.
**NÁVODY sú pripravované konkrétne pre každý jednotlivý kus v závislosti od technológie. Pre viac informácií kontaktujte technickú podporu.


CELKOVÉ/MESAČNÉ/DENNÉ/ONLINE prístupy od 1.2.2011