konfigurátor výrobkov
  • streda | 27.október 2021
  • | dnes: Sabína
  • | zajra: Dobromila, Kevin

Výrobny program

OMOS 15

šetrný k prírodným zdrojom vhodný pre rodinné domy vhodný pre bytové dom omos 15

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu a riadenie techn.procesov, predovšetkým teplárenských. Umožňuje reguláciu a riadenie plynových kotolní alebo výmenníkových staníc, zónové regulácie obytných resp.prevádzkových priestorov.

detail ...

TEPLOMERY

šetrný k prírodným zdrojom vhodný pre rodinné domy vhodný pre bytové dom teplomery

Stonkové, vonkajšie a priestorové snímače teploty Ni1000, príložné, priestorové a vonkajšie snímače teploty KT10.

detail ...

OSTATNÉ

vhodný pre rodinné domy vhodný pre bytové dom ostatné

Elektronický snímač zaplavenia ESH-Z a Elektronický snímač hladiny ESH-H

detail ...
[1] [2] [3]

CELKOVÉ/MESAČNÉ/DENNÉ/ONLINE prístupy od 1.2.2011